Co jsou komunikační bariéry?

Co jsou komunikační bariéry?Komunikace je jednou z nejdůležitějších sfér života člověka. Není však vždy možné, aby lidé našli společný jazyk. Porucha spočívá v tom, že komunikační bariéry představují psychologické a jiné obtíže v komunikaci.

Co jsou komunikační bariéry?

Komunikační bariéra je jedním z důvodů,Zabraňuje tomu, aby lidé stavěli efektivní komunikaci nebo zcela blokovali. Za přítomnosti komunikačních bariér dochází k narušení informací, ztrátě jejich původního významu nebo k oslovení příjemce.

Bariéry vnější komunikace

Pod vnějšími komunikačními bariérami se rozumíokolnosti, které nesouvisejí s partnery, například nepříznivé podmínky nebo místo setkání: útesy a problémy s telefonní komunikací, anomálie počasí, silné zvuky atd. Bariéra nedorozumění, když lidé mluví různými jazyky v doslovném smyslu, mají vady v řeči a dikci, mohou být také připisovány vnějším bariérám. To zahrnuje nucené ovládání zvláštních pojmů, které nerozumí partnerům, sociokulturní rozdíly a tradice chování ve společnosti.

Interní komunikační bariéry

Interní bariéry jsou psychologické. To může být zaujatý postoj k druhé straně z jakéhokoli důvodu (z důvodu jejich národnost, pohlaví, věk, sociální postavení, atd), jeho vzhled, charakterových vlastností a chování svého povolání. V tomto případě se stereotypy zasahovat objektivně vnímat lidské řeči a učinit negativní hodnocení His, což má vliv na obschenii.Esche podobný problém - selektivní sluch, když člověk vidí v jiné řeči, pouze informace, které se blíží k němu, nebo s nímž souhlasí. A to, co je v rozporu s jeho myšlenkami nebo zájmy, prostě přeskočí kolem uší. Tito lidé slyší pouze to, co chtějí slyšet. Pokud je člověk neustále rozptýlený, zabrání mu také vytváření důvěryhodné a efektivní komunikace, zdroj může být uražen tím, že vidí nepozorný k sobě otnoshenie.V komunikační mezera může působit negativně psychickou náladu kamaráda: agresivní, horečnatý stav, napětí, nechuť mluvit, cítit se špatně, špatně, nebo vztek na partnera, atd. Rušit komunikaci sebevědomí, pocit nepřátelství, emocionální blízkost a těsnosti, komplexů a obav, významný rozdíl mezi pohledy na partnery. Například, jedna osoba s výrazem je jedno sdružení, v závislosti na jejich životních zkušeností, a druhá - druhá a idea tohoto problému, mohou být zcela odlišné. Tento takzvaný logický bariéra nastává často u lidí s různými typy myšlení: vizuální tvar, abstraktní logické a vizuální efektivní. Měnit otáčky myšlení, kritického stavu, flexibility, hloubky, způsob dodávání informací (stručný a stručné nebo floridní). V tomto případě se pokus o porozumění partnerovi a jeho umístění na jeho místě, pozornost může vyřešit problém.